termometro y oximetro

termometro

digital

termometro.PNG
termometro digital.PNG

oximetro

oximetro.PNG